Výrobci

Obchodní podmínky

 

Všeobecná ujednání

Obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.podjestedskymodelar.cz, specifikují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen provozovatel) a kupujícího (dále jen zákazník).

Provozovatel se zavazuje uskutečnit plnění objednávky zákazníka a případné nedostatky urychleně řešit. Vyhrazuje si právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou údaje v objednávce neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle provozovatel informaci na e-mail zákazníka.

Zákazník se zavazuje k převzetí objednané zásilky (zboží) a v případě jakýchkoli nesrovnalostí ihned o tom informuje provozovatele.

Přesunutím zboží z nabídky do nákupního košíku, zvolením možnosti doručení, uhrazení a potvrzením objednávky uzavírají obě strany kupní smlouvu.

Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem v objednávce.

Veškeré ceny na stránkách www.podjestedskymodelar.cz, jsou uvedeny včetně DPH.

Vytvoření účtu

Při první objednávce je nutné vytvořit si vlastní účet, bez tohoto úkonu nelze provést objednávku. V pravém horním rohu kliknete na odkaz „Přihlásit“, objeví se Vám tabulka „Vytvořte si účet“, zde vyplníte svůj e-mail a potvrdíte. V následujících tabulkách vyplníte požadované údaje (doporučuje se vyplnit i telefon z důvodu rychlého spojení), údaje označené hvězdičkou jsou povinné (bez nich nelze registraci potvrdit) a opět potvrdíte. Tím jste si vytvořili účet v internetovém obchodě www.podjestedskymodelar.cz a můžete provést objednávku. Na svém účtu můžete sledovat svoje objednávky, přidávat doručovací adresy, měnit osobní údaje a další.

Objednávka zboží

V levém sloupku se nachází hlavní rozbalovací „nabídka“ jejím postupným rozbalováním (stačí klikat na +) se dostanete do následných skupin a podskupin, ve kterých se nachází daná část sortimentu. Kliknutím na odkaz „zobrazit“ se výrobek zobrazí i s dalšími možnostmi a detaily, s nimiž se lze seznámit. K nákupu výrobku nám případně stačí změnit množství a přidat do košíku. Po naplnění košíku přejdeme k pokladně, od tohoto momentu si musíme vytvořit účet, nebo jako již registrovaný zákazník se přihlásit. Následným zvolením možnosti doručení, popřípadě uhrazení a potvrzením objednávky je Vaše objednávka zaslána provozovateli ke zpracování. Potvrzením a odesláním objednávky je objednávka považována za platnou a zaevidována provozovatelem.

Možnosti dodání zboží

Zboží, které je uváděno „skladem“, je předáno přepravci ve většině případů do dvou pracovních dnů. Pokud provozovatel nemůže předat zásilku ve stanovené lhůtě, informuje o tom zákazníka. Při provádění objednávky se zákazník může rozhodnout pro jeden z následujících způsobů dodání zboží:

Dobírka; přepravce Česká pošta. (zákazník hradí zboží při převzetí zásilky)

Cenný balík; přepravce Česká pošta. Provozovatel předá zboží k přepravě, až po připsání požadované částky na účet. (zákazník hradí předem na účet provozovatele)

Upozornění; provozovatel nenese zodpovědnost za poškození vzniklá přepravou. Zásilku si při převzetí řádně zkontrolujte, poškozenou nepřebírejte. Zásilka je ze strany provozovatele pojištěna a případné poškození hradí přepravce.

Rozdělení zásilky

Při objednávce většího množství stejného druhu zboží, nebo více položek, může dojít k rozdělení zásilky. V těchto případech je zákazník předem vyzván přejeli si zásilku takto rozdělit. Přepravné je účtováno pouze jednou a to při první zásilce.

Možnosti úhrady

Dobírkou; úhrada je provedena přepravci, při převzetí zásilky.

Bankovním převodem; nejpozději následující den poedáno přepravciviprovedenaástky na účet.ozhodnout pro jeden z následujících  připsání částky na bankovní účet provozovatele, je zboží předáno přepravci.

Ochrana osobních údajů

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vyplněním registračního formuláře, a závazné objednávky v rámci internetového obchodu  www.podjestedskymodelar.cz, zákazník dává provozovateli souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech.

Provozovatel prohlašuje, že při shromažďování osobních údajů se bude řídit zákonem č. 101/2000 Sb. V platném znění. Údaje budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, předány třetí osobě, ani jinak zneužity. V případě nutnosti předání osobních údajů třetí osobě, bude tak učiněno až po odsouhlasení zákazníkem.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dní od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání a opotřebení, v původním obalu a s kopií dokladu o zakoupení zaslat zpět v uvedené lhůtě na adresu, Podještědský modelář, Nezvalova 665/12, 460 15 Liberec (rozhodující je datum odeslání) jako cenný balík. Zboží zaslané na dobírku, nebude přijato. Po obdržení vráceného zboží provozovatel vrátí zákazníkovi zpět částku v hodnotě zakoupeného zboží, bankovním převodem na dohodnutý účet. V případě žádosti zákazníka vrátit částku jiným způsobem (například složenkou), bude částka snížena o náklady s tím spojené.

Reklamace a záruční doba

Záruční doba je 24 měsíců (není-li dohodnuto jinak). Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci výrobku při řádném užívání a na vady vzniklé prokazatelně vinou výrobce. Začíná dnem převzetí zboží. Pokud má zboží v záruční době vadu, která znemožňuje jeho řádné užívání má kupující nárok na bezplatné odstranění vady, nebo výměnu zboží do třiceti dnů od uplatnění reklamace. Záruka se nevztahuje na díly podléhající přirozenému opotřebení, na vady vzniklé nesprávným či nešetrným zacházením, nevhodným skladováním a přepravou.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky zákazníkem.

Provozovatel a zákazník se dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obecně platným právním řádem České republiky.

Potvrzením objednávky zákazník bere na vědomí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a souhlasí s nimi. Zároveň souhlasí s cenou objednaného zboží, (včetně poštovného) uvedenou při potvrzení objednávky na  www.podjestedskymodelar.cz, nebylo-li dohodnuto jinak.

V Liberci 28. 12. 2010

Domácí stránkaDomácí stránka

Košík  

(prázdný)

Novinky

No new products at this time